top of page

 

Støttet samvær (§ 71)

 

Mentorteamet tilbyder støttet samvær til forældre der har et barn/ung anbragt, støtten kan også omhandle andre familiemedlemmer eller personer i barnets netværk. Det primære fokus er på at barnet skal føle at samværet er trygt, omsorgsfuldt og i en positiv stemning.

 

Støtten kan ske hos forældre, i plejefamilien, på forvaltningen eller på et neutralt, støtten kan for eksempel foregå på forskellige udflugter.

 

Konsulentens støtter op om:

  • Samspillet mellem barn og forældre,

  • Afhentning og aflevering af både barn/børn og forældre

 

Konsulenten støtter forældre til at overholde de indgåede aftaler om samvær og støtter forælder i forberedelse af samværet,  efter endt samvær evaluerer konsulent og forælder  dagen. Konsulenten støtter samværet når forældre og barn er sammen, desuden deltager konsulenten gerne i møder med kommune og andre parter.

 

Det besluttes i den konkrete sag, hvordan støtten bedst sættes ind, vi tilbyder støtte både i dag og aften timer, samt i weekender og ferier.

bottom of page