top of page

 

§ 54 Støtteperson til forældre

 

Mentorteamet tilbyder støtte og vejledning til forældre, hvor anbringelse af deres barn/børn er på tale eller er effektueret. Støtten omhandler opkvalificering af forældre- evne.

 

Støttepersonen har individuelle samtaler med forældreren og kan deltage i relevante møder med Kommune og andre relevante partnere. Vi er uvildige i sagen i forhold til kommunen og andre interessenter og vi arbejder gerne uden for normal arbejdstid.

 

Det er forældrene der afgør, om de vil gøre brug af konsulenten og er der ikke umiddelbart god kemi, er det muligt at få en anden konsulent tilknyttet. Vores anbefaling er, at tilbyde støtteperson så snart anbringelse kommer på tale, så det er muligt at oparbejde en god relation mellem forældre og konsulent, så vi derved kan støtte forældre bedst muligt.

 

 

Støttepersonen kan:

 

  • Sammen med forældre drøfte følelser og tanker vedrørende anbringelse

  • Deltage i møder med fx sagsbehandler eller samværskonsulenter

  • Hjælpe med at huske de punkter forældre gerne vil drøfte med sagsbehandler og hjælpe med at huske det der bliver talt om på møderne

  • støtte forældre i samarbejde med sagsbehandler og anbringelsessted.

bottom of page