Har du/I et barn med særlige behov, og famler du lidt i blinde,på hvor du kan søge den rette hjælp , så dit barn kan trives bedst i hverdagen, i de forskellige miljøer han/hun er i.

 

Mentorteamet har mange års erfaring i at hjælpe familier videre til at kunne 

søge relevant støtte, i forhold til støttepersoner, hjælpemidler eller til at finde det rette institutions- eller skoletilbud. Vi kan hjælpe dig videre i forhold til hvem du/I skal kontakte på Kommunen for at få den rette hjælpe. 

Vi kan desuden oplyse dig hvilke offentlige instanser, foreninger og netværk der kan give dig relevant sparing. Derudover kan vi vejlede dig/Jer til hvor I kan søge hen for at have bedst sandsynlighed for at få dit barn udredt og hjulpet videre.

Vi tilbyder råd og vejledning omkring ovenstående, ligesom vi også tilbyder vores assistance til møder som du/I skal have med PPR, socialcenter eller andre aktører omkring støtte og/eller hjælpemiddel-behovet.