Funktionsbeskrivelse

I Mentorteamet ved vi at det kan være nødvendigt, at få udarbejdet funktionsbeskrivelse inden for forholdsvist kort tid. Vi har tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeuter og cand. mag. i psykologi. 

Vi kan tilbyde at udarbejde både fysiske og psykologiske funktionsbeskrivelser til:

 

* Ledige borgere der skal have afklaret funktionsevnen i hverdagen fx. i eget hjem. 

* Medarbejdere der er i jobafklaringsforløb, som skal have afklaret arbejdsfunktionsevnen. 

* Ledige der er i praktikforløb, som skal have afklaret arbejdsfunktionsevnen.

Kontakt os for nærmere dialog om hvilken fagperson I ønsker der skal varetage opgaven. 

Mentorteamet

Telefon: 28 91 07 04  

Mail: anja@mentorteamet.dk

CVR-nr. 36225416

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon