Kontaktperson (§52 og §76)

 

§52 Kontaktperson til familien

 

Mentorteamet varetager kontaktperson opgaver. En eller flere i familien kan tilbydes individuelt støtte i form af en kontaktperson. Kontaktpersonen kan være en sparringspartner for det enkelte familiemedlem, og være behjælpelig med flere aktiviteter uden for hjemmet og kan være brobygger i familien så konflikter kan håndteres og fx anbringelse kan forebygges. Kontaktpersonen kan tillige støtte den enkelte og familien i kommunikationen til offentlige institutioner. Vi har specialiseret os inden for mennesker med særlige behov, og har bred viden om om psykiske problemstillinger og diagnoser. Endvidere har vi god erfaring med at arbejde med børn og unge i sorg og krise. '

'

 

Kontaktpersonen kan hjælpe med:

 

  • At være en voksen samtale partner 

  • At oprette og vedligeholde socialt netværk

  • At hjælpe til at begynde til fritidsaktiviteter og behandling

  • Hjælpe med skole/uddannelses tilknytnin

 

Kontaktpersonen kan hjælpe med dialog til arbejdsplads, skole eller uddannelsesinstitution eller andre relevante parter/netværk. Kontaktpersonen deltager gerne i familiebehandling, som udgangspunkt anbefaler vi at der er løbende dialog og samarbejde om mål og resultater.

 

§76 kontaktperson til unge mellem 18 og 23 år (Efterværn)

Mentorteamet kan tilbyde med hjælp til, at unge mellem 18 og 23 år kan opnå en god overgang til at bo ude og opnå en selvstændig tilværelse. Kontaktperson kan være relevant til unge der har boet på døgninstitution eller efter endt afsoning.

 

Den unge støttes i at søge, påbegynde og være i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Vi hjælper gerne med at opsøge fritidsjob når den unge er startet på uddannelse. Kontaktpersonen kan også hjælpe den unge med at opbygge/vedligeholde socialt netværk samt påbegynde fritidsaktiviteter.

 

Kontaktpersonen er en stabil voksen, som kan blandt andet kan hjælpe den unge til, at opnå viden om budgetplanlægning, om sund og økonomisk kost samt hjælpe med at holde kontakt til det offentlige.

 

Den unge støttes i, at løse nogle af de udfordringer, man kommer ud for som ung voksen. Kontaktpersonen vejleder og støtter til, at den unge bedre at kan begå sig i forskellige sociale sammenhænge. Kontaktpersonen fokuserer på den unges kompetencer, som afsæt til at bygge flere på.