Angst og OCD  – Praktisk træning og eksponering

Mentorteamet tilbyder praktisk træning  til mennesker med angst/OCD, som ønsker at kunne fungere bedre i hverdagen og skabe bedre kontrol over angstfremkaldende tanker og tvangsprægede handlinger (OCD).

 

Træningen tilbydes til alle, der oplever, at de har tanker eller adfærd, som forhindrer optimal funktion i hverdagen.

 

Angst og OCD kan ofte fylde på andre tidspunkter, end ”i normal arbejdstid”, derfor tilbyder vi også vores hjælp uden for dagtimerne.

 

Vores erfaring er, at mange OCD eksponeringsforløb strækker sig over lang tid, og mange forløb bliver varetaget i psykiatrien, hvor der både kan være lang ventetid og ofte skal klienten ud og eksponere på egen hånd, hvilket kan være svært.

Forløbet kan tilbydes alle med OCD/angst - også personer, som har behov for mere eksponering end det nuværende terapiforløb kan tilbyde.

 

 

Hvilke typer forløb udbyder vi

 

  • Individuelle forløb

  • Gruppe forløb

 

De individuelle forløb kan indeholde psyko-education; kognitiv behandling og intensiv eksponering, eventuelt i eget hjem; i nærområdet eller hvor det giver mening. Det individuelle forløb kan også have sammenhæng med et igangværende terapiforløb. Mentor arbejder her med daglige eksponeringer sammen med klienten.

 

Gruppeforløbene har samme indhold som de individuelle forløb, dog vil noget af arbejdet foregå sammen med andre, da vi ved, det kan være meget givende at arbejde sammen med andre, der også er udfordret af angst/OCD.

 

Det anbefales at træningen/eksponeringen indgår som en del af et terapeutisk forløb. Mentorteamet superviseres af- og samarbejder med klinisk psykolog Karin Rasmussen, som kan varetage den terapeutiske del af behandlingen. Læs mere om Karin Rasmussen her