top of page

 

Bedre søvn og færre bekymringer

Mentorteamets forløb "Bedre søvn og færre bekymringer" er et skånsomt tilbud til ledige som kan have udfordringer med psykisk sårbarhed, søvn og bekymring.

Formålet er, at deltagerne gennem forløbet opnår både fysiske og psykiske værktøjer til at kunne berolige sig selv, så de kan opnår mere overskud og energi i hverdagen og kommer tættere på beskæftigelse. 

Foruden de beroligende redskaber, indeholder dette forløb også mulighed for beskæftigelsesfremmende undervisning og coaching, som hjælper deltagerne til afklaring af fremtidig beskæftigelse.

 

Varighed: 12 uger med 2 møder pr. uge eller 20 uger med 1 møde pr uge.

Søvn og beroligelse

Deltagerne lærer at genkende og fysisk dæmpe kroppens stress-reaktioner.

Gennem forløbet arbejder vi med enkle teknikker til at slappe af i dagtimerne, redskaber til falde til ro og i søvn om aftenen og ved opvågning om natten.

Mestring af psykisk sårbarhed

 

Deltagerne får konkrete redskaber til at kunne håndtere problematiske psykiske situationer, som kan være forbundet med stress, angst og/eller depression. Ved hjælp af forskellige øvelser opnås strategier til situationer, som kan være psykisk udfordrende. 

 

Motion

Fysisk aktivitet øger mentalt og kropslig velvære, derfor er motion et vigtigt element i forløbet. Motionen er individuelt tilpasset, og der er mulighed for flere typer skånsom motion.

Coaching 

Vi arbejder med at beskrive deltagernes kompetencer, ønsker og eventuelle skånebehov. Vi kan drøfte, hvilke praktikforløb eller uddannelsesmuligheder der på sigt vil være relevante. Coachingen er i gruppe, men der tilbydes også individuel coaching. Vi kan arbejde på”den gode ansøgning” og på optimering af CV.

Her finder du pjece om forløbet

bottom of page