top of page

Varigt vægttab

Mentorteamets sundhedsfremmende tilbud "Varigt vægttab" er et skræddersyet forløb, hvor formålet er, at deltagerne gennem sunde vaner opnår vægttab, mere energi og velvære og kommer tættere på beskæftigelse. 

Foruden kost og motion, indenholder dette forløb også mulighed for beskæftigelsesfremmende undervisning og coaching, som hjælper deltagerne til afklaring af fremtidig beskæftigelse.

Motion

Fysisk aktivitet øger mentalt og kropslig velvære. Motionen i forløbet er individuelt tilpasset, så alle kan være med uanset skader og fysik, deltagerne får på dette forløb:  

En individuel træningsplan

Individuelle samtaler med motionsvejleder

Øvelser på film så det er nemt at træne hjemme.

Introduktion til forskellige steder, hvor træning kan foregå.

Kostvejledning

Gennem forløbet arbejder vi med simple kostråd. Deltagerne får

En personlig beregnet kostplan, som der arbejdes med undervejs i forløbet

Mulighed for at følge deres resultater, ved individuel måling og vejning.

Individuelle samtaler med diætist.

Inspiration og redskaber til at planlægge og tilberede sunde og regelmæssige måltider

Indkøbstur med diætist, som vejleder til sunde og økonomivenlig fødevarer.   

Coaching

Vi arbejder med at beskrive deltagernes kompetencer, ønsker og eventuelle skånebehov. Vi kan drøfte, hvilke praktikforløb eller uddannelsesmuligheder der på sigt vil være relevante. Coachingen er i gruppe, men der tilbydes også individuel coaching. Vi arbejder med ”den gode ansøgning” og på optimering af CV.

bottom of page