Praktisk Støtte i hjemmet

Mentorteamet tilbyder familiestøtteforløb af kortere eller længere varighed. Indsatsen er individuelt tilrettelagte til familier med behov for støtte. Konsulenten tager udgangspunkt i familiens udfordringer og ressourcer som er beskrevet i handleplanen, og støtter efter behov..

 

Støtten kan være som en kombination af hjælp omkring børnene/de unge i familien, samt støttende og vejledende samtaler med forældrene.

Der familiens handlemuligheder og begrænsninger for at støtte til en positiv forandring og støtter forældrene, så de bliver i stand til at agere i overensstemmelse med egne værdier og ønsker for familien. Støtten kombineres naturligvis med forvaltningens forventninger formuleret i handleplanen.

Støtten kan være praktisk hjælp såsom indkøb og madlavning, der kan også arbejdes med konfliktløsning, vejledning og coaching i, hvordan familien kan justere adfærd, handlemønstre og kommunikation, så den bliver mere hensigtsmæssig. Vi kan også hjælpe familien til, at forbedre strukturen i hverdagen.

 

Mentorteamet kan tilbyde aflastning i familien, så forældrene kan få sparring og vejledning samt lidt frirum. Børnene kan via konsulenten få andre rollemodeller end forældrene, at spejle sig i og tale med.

 

I forløbene søger vi at afdække, hvordan de kontekster familien, specielt børnene, indgår i  f.eks. livet i institution, skole og fritidsliv, har betydning, da problemstillinger ofte rækker ind i flere af hverdagens arenaer.