top of page

Styrk din sundhed og trivsel

Mentorteamets sundhedsfremmende tilbud "Styrk din sundhed og trivsel" er et skræddersyet forløb, hvor formålet er, at deltagerne gennem sunde vaner opnår forøget energi og velvære og kommer tættere på beskæftigelse. 

 

Foruden kost og motion, indenholder dette forløb også mulighed for beskæftigelsesfremmende undervisning og coaching, som hjælper deltagerne til afklaring af fremtidig beskæftigelse.

Motion

Fysisk aktivitet øger mentalt og kropslig velvære. Motionen i forløbet er individuelt tilpasset, og der er mulighed for flere typer af motion, lige fra rolige gå-ture til hård puls/styrke træning. Motionen er tilpasset så alle kan deltage.

Kostvejledning

Gennem forløbet arbejder vi med simple kostråd. Deltagerne får inspiration og redskaber til sunde og regelmæssige måltider samt til at planlægge hverdagens indkøb.

Coaching

Vi arbejder med at beskrive deltagernes kompetencer, ønsker og eventuelle skånebehov. Vi kan drøfte, hvilke praktikforløb eller uddannelsesmuligheder der på sigt vil være relevante. Coachingen er i gruppe, men der tilbydes også individuel coaching. Vi arbejder med ”den gode ansøgning” og på optimering af CV.

bottom of page