top of page

Ledsagerordningen hører under Lov om social service § 45 (unge fra 16-18 år) og § 97 & 99 (voksne under 67 år). Borgere med funktionsnedsættelse eller deres bosted kan søge om led­sagelse igennem kommunen.

 

Mentorteamet kan varetage Ledsageordningen for hjemkommunen som betaler udgiften for ledsagelse. Enkelte kommuner tilbyder at betale ledsagelse for borgere efter de er 67 år, dette bør derfor undersøges inden man fx bestiller en privat ledsagerordning.

Ledsagerordning

Såfremt en borger ikke er i ovennævnte målgruppe,  ønsker ledsagelse, kan de selv, eller deres pårørende bestille ledsagelse gennem mentorteamet. Fakturering sker i dette tilfælde direkte til brugeren/deres pårørende.

Det er brugeren, der bestemmer, hvad de ønsker at opleve, ledsager og bruger bliver i samarbejde enige om hvornår aktiviteten kan foregå. Ordningen kan bruges som en fast ledsagelse, eller efter behov. Ledsagelse kan fx bruges til:

  • Sociale arrangementer

  • Biograf- teater- og koncertture

  • Indkøb

  • Møder eller Kurser

  • Ferie

  • Cafe/restaurant ture

  • Natur oplevelser

bottom of page