Mentorordning

Mentorteamet hjælper ledige tilbage til arbejdsmarkedet eller igang med uddannelse. Vi varetager de fleste opgaver til at opnå relevant og holdbar beskæftigelse. Mentorteamet består af mentorer og konsulenter med forskellig faglighed, hvilket gør vi kan tilbyde en bred vifte af ydelser som er relevant for målgruppen. 

Mentorteamet hjælper den ledige i at opnå og fastholde uddannelse, praktik og anden beskæftigelse. Vi har erfaring med ledige borgere med forskellige problemstillinger og diagnoser, og har et tæt samarbejde med jobcenteret.

 

Mentorarbejdet tager udgangspunkt den lediges job/uddannelsesplan, mentor:

  • Kan hjælpe den ledige til afklaring af kompetencer og udfordringer ift. uddannelse/beskæftigelse

  • Er den kontinuerlige støtte for den ledige -  før og under beskæftigelse/uddannelse

  • Kan hjælpe med at skabe kontakt til uddannelsessystemet og arbejdspladser

  • Er bindeled mellem borger og jobcenter samt andre offentlige instanser

  • Udarbejder løbende statusbeskrivelser, om forløb og udvikling

Mentorteamet kan tillige tilbyde: 

  • At deltage i den motion den ledige ønsker at komme igang med

  • Træning i at anvende offentlig transport

  • Støtte uden for normal kontor tid

Alle mentorer i Mentorteamet har en socialfaglig baggrund, og har kendskab til forskellige hindringer og diagnoser som kan være en udfordring vi skal arbejde med.

Vi har god erfaring med at arbejde med social træning, en kompetence de får brug for i deres senere beskæftigelse. Vi tilbyder derfor forskellige gruppeforløb for de ledige som har brug for en skånsom men effektiv indsats på dette område. Læs mere om dem i menuen og find pjecerne under brochurer