top of page

 

Supplement til terapeutisk forløb

Mentorstøtte som supplement til behandling og terapi

Vi kan tilbyde mentorstøtte i hverdagen, det kan være som del af den beskæftigelsesfremmende proces, hvor mentor kan fungere som personen, der hjælper og motiverer den ledige til at ændre rutiner, adfærd og tanker, som hænger sammen med fx angst, OCD eller andre psykiske udfordringer. Støtten er af praktisk og pædagogisk karakter. Vi anbefaler, at den ledige; mentor og terapeut har et samarbejde, hvor mentor er med til at hjælpe til at udføre de opgaver, der aftales. 

Med baggrund i ovenstående, ser vi, at der er grundlag for et praktisk mentorforløb, som kan tilbydes ledige, der er i et terapeutisk forløb, men som har behov for en mere håndholdt og fleksibel indsats.

 

Forløbet kan tilbydes dem, der ikke kan få plads i de offentlige terapiforløb. Forløbet kan også med fordel tilbydes klienter, der har svært ved at møde stabilt i terapien, eller som har behov for den mere håndholdte indsats.

 

Mentorstøtten tilpasses støttebehovet og i tæt samarbejde med eventuel behandlende terapeut.

 

Hvilke typer forløb udbyder vi?

 

  • Individuelle forløb

  • Gruppe forløb

 

De individuelle forløb kan indeholde psyko-education; kognitiv behandling og intensiv eksponering, eventuelt i eget hjem;  i nærområdet eller hvor det giver mening. 

 

Gruppeforløbene kan afholdes hvis flere henvises til mentorteamet, indholdet er det samme som i de individuelle forløb, men er rettet mod de ledige, der vil profitere af at indgå i et gruppeforløb.

  

Mentorteamet superviseres af- og samarbejder med klinisk psykolog Karin Rasmussen, som kan varetage den terapeutiske del af behandlingen. Læs mere om Karin Rasmussen her

bottom of page