top of page

 

Særligt tilrettelagt forløb

 

Målgruppe: Ledige med sociale problematikker 

Særligt Tilrettelagt Forløb (STF) har til formål at arbejde skånsomt hen mod uddannelse, praktik, fleksjob, løntilskudsjob eller ordinær beskæftigelse.

 

Praktik og mentorforløb er inkluderet i forløbet - Mentorteamet står kan står for alle beskæftigelsesrettede indsatser. Vi afdækker kompetencer og udfordringer, ønsker og skånebehov ifht job/uddannelses ønsker. Vi er bindeled mellem praktik stedet og den ledige, så den ledige har stor tryghed i at mentor har et udbredt kendskab til den ledige, og kan hjælpe med at sætte ord på udfordringer som arbejdspladsen skal være opmærksomme på.

 

Forløbet består af holdundervisning og coaching individuelt eller i gruppe.

Der tilbydes undervisning/gruppecoaching 2 gange om ugen. Motion samt individuel mentorordning planlægges efter behov.

 

Mentorteamet kan tilbyde at køre borgerne til og fra undervisningen, såfremt dette er nødvendigt bliver transporttræning et af målene i forløbet.

 

Der skal tilmeldes 5 borgere til forløbet for at det kan iværksættes, forløbet kan have en varighed på 12-16 uger.

 

Særligt Tilrettelagt Forløb kan tilrettelægges kan fx indeholde:

 • Psykoedukation, individuelt eller i gruppe

 • Undervisning i kommunikation til og fra det offentlige (nem-id, borger.dk osv)

 • Opøve flere sociale kompetencer

 • Spotte muligheder og kompetencer hos sig selv og andre.

 • Give og modtage feedback

 • Øve aktiv lytning

 • Kropssprogets og den fysisk fremtonings betydning

 • Fysisk sundhed – herunder oplæg om kost samt deltagelse i motion

 

Borgeren får ugentligt mulighed for:

 • 2 x holdundervisning/gruppecoaching

 • Fysisk træning

 • 1 x individuel mentorordning

 • Transporttræning

bottom of page