Mentorteamet tilbyder socialpædagogisk bistand i form af støttekontakt person til:

 

  • Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Borgere med akutte eller særlige sociale problemer

  • Borgere der skal flytte i eget hjem fra psykiatrisk afdelinger, bosted, fængsel.

 

Vi hjælper borgeren til at fremme deres kompetencer til at mestre tilværelsen på egen hånd, både socialt og personligt. Der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder. Redskaberne i arbejdet er samtaler og forskellige aktiviteter.

 

Vi løser praktiske opgaver, og vi har støttende og rådgivende samtaler, hvor vi taler om borgerens udfordringer og muligheder for løsning herpå.

 

 

Målet med social pædagogiske bistand kan være at:

 

  • Forbedre strukturen i hverdagen

  • Oparbejde nye færdigheder til daglige gøremål

  • Hjælpe til at starte/vedligeholde behandlingsforløb

  • Forøge socialt netværk

  • Ledsage til møder og aftaler

  • Opnå (re)integration i samfundet

  • Skabe kontakt til arbejdsmarkedet/uddannelse

 

Mentorteamet gør en positiv forskel for mennesker med særlige behov. Vi har gode resultater med borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, depression, angst, OCD.

 

Dokumentation

Vi sender statusbeskrivelser som borgeren har været med til at udarbejde 1 måned før bevillingens udløb. Vi i løbende kontakt med sagsbehandleren, som kan rekvirere yderligere dokumentation efter behov.

Støttekontakt person